**Základní věci na něž myslet pro přístupnost čehokoliv** Na co myslet, aby všechna vaše práce byla přístupná opravdu pro všechny https://www.egovedu.cz/prezentace/a11y-nacomyslet Michal Rada, [Česko digital](https://www.cesko-digital.cz) ℹ️ Ovládání prezentace: F spouští klávesnici, šipky posun snímků, N pro pohled prezentujícího, T pro časovač prezentace >>> Prezentace je součástí učebních materiálů z projektu EGOVedu (www.egovedu.cz) >>> >>> Tato prezentace je zveřejněna a může být volně využitá a volně šířena pod otevřenou licencí CC >>> >>> Technicky je prezentace vytvořena s využitím nástroje MarkDeep-slides --- # Něco o přístupnosti --- ## Co je to ta přístupnost Přístupnost znamená dělat věci tak, aby je mohli používat opravdu všichni bez rozdílu možností. Tedy také osoby se zdravotním postižením, které mají určité specifické potřeby --- ## Přístupnost čeho Přístupnost - webů, webových stránek a webových aplikací - Aplikací, programů a to včetně mobilních aplikací - Dokumentů a formulářů - Informací prezentovaných různými formami - Výrobků a zařízení - Služeb a nástrojů --- ## Pro koho to je Hodně se mluví o tom, že přístupnost je jen pro osoby se zdravotním postižením, ale není to pravda. - Lepší práce s obsahem pro analýzy, roboty, UI - Správně fungující ergonomie obsahu s možností hierarchické navigace --- ## Druhy bariér Obecně lze rozlišit bariéry * Fyzické * Sociální * Informační * Komunikační * Ekonomické --- ## Speciality OZP: zrakově postižení Nevnímají obsah graficky, takže každá zraková informace je jim k ničemu - Hlavní prostředek je text, vše designové a grafické musí být textově popsáno - Používají normální IT zařízení, mají speciální software zvaný odečítač obrazovky - Důležité je pro ně vnímat a ovládat obsah sluchem, hlasem, hmatem - Potřeba statických ovládacích prvků - Potřeba vizuální úpravy a kontrastu - Problematická orientace ve velkém množství informací --- ## Speciality OZP: sluchově postižení Není jich sice tolik, ale zase jsou tak úžasně roztříštění, že ideální přístup pro ně prostě neexistuje. Každá sluchová a zvuková informace je pro ně nedostupná, vnímají zejména obrazové informace - Zvuky a akustické informace nejsou ideální, že? - Velkým omylem je to, že umí číst - Potřeba přepisování či překladu do znakového jazyka - Pro některé je čeština cizím jazykem - Jednoduché věci piktogramy, složitější textem či znakovým jazykem - Akustické Notifikace také textem či nějakým viditelným signálem --- ## Speciality OZP: mobilně postižení Jde o osoby s různým Postižením motoriky. To nejsou jen vozíčkáři, ale takových postižení je spousta. - Nepřizpůsobujeme primárně obsah, ale ovládání - Nemají rádi malé ikonky a tlačítka, nějaké složité šmrdlání kurzorem po obrazovce také není moc fajn - Potřeba čistého rozhraní s velkými prvky - Důležité je skutečně fyzické ovládání (třeba tlačítka) a klávesové zkratky --- ## Speciality OZP: hlavověpostižení Jsou fakt hodně rozdrobení, do této skupiny se řadí autismus, demence, nebo třeba jen hrosba záchvatu - Neblikáme, nebafáme, neblbneme - Mají rádi jasný a jednotný styl, takže žádné přesouvání prvků a ovládání - Jednoduchá sdělení, piktogramy, zjednodušený text (ETR) - Často neporozumí složitějším informacím či informacím podaným více formami - Nemají konzistentní chování >>> >>> Tenhle termín hlavové postižení prosím nikdy nikde nepoužívejte, prostě se mi to sem jen sémanticky hodilo --- ## Jak pracují - zrakově postižení - s odečítačem obrazovky (braillský či hlasový výstup) - se zvětšovacím softwarem - jinou formou prezentace informaccí - s diktováním a hlasovým ovládáním - sluchově postižení - s titulky či přepisem hlasu - znakový jazyk - s vizualizací zvuků, s barvičkami a piktogramy - s diktováním či hlasovým ovládáním a čtením hlasem - pohybově postižení - speciální klávesnice a ovladače --- # Základní společné principy --- ## Co jsou základní věci pro přístupnost Následující platí pro přístupnost jakéhokoliv obsahu - Různé formy smyslového sdělení - Možnost vnímat a ovládat více smysly - Neodpoutávat pozornost od důležitého obsahu - Nezahlcovat smysly uživatele --- ## Základní principy pro obsah - Popsat netextové prvky - Vizualizovat zvukové prvky - Strukturovat pomocí nadpisů - Srozumitelná navigace - Popsány a vysvětleny ovládací prvky - Neměnit svévolně obsah - Předvídatelný vzhled a chování - Pravidla vzhledu a kontrastů - Popsaná média - Já vám dám časovače --- ## Třeba u webu řešte... Je dobré to řešit komplexně, ale zejména: 1. Vědět, v jaké technologii web tvořím a zda generuje přístupný výsledek 1. Mít vyřešenu přístupnost v šablonách designu webu 1. Správně řešit přístupnost při grafickém návrhu 1. Nezapomenout na přístupnost obsahu jednotlivých stránek 1. Vhodné je mít přístupné rozhraní pro správce a editory --- --- ## Kde se dozvědět víc? - [Web accessibility initiative](https://www.w3.org/WAI/) kde jsou některé věci i v [češtině](https://www.w3.org/WAI/translations/#etina-czech) - Nejdůležitější je [Norma WCAG](https://www.w3.org/TR/WCAG21/), v češtině jsou [pravidla](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/pristupnost/wcag-overview-cz) a [checklist](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/pristupnost/wcag-checklist-cz) - Pro dynamické aplikace je zde [Norma WAI-ARIA](https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/aria/) - Ostatně, mrkněte i na [úvod](https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/cs), [zásady](https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-principles/cs) a [standardy](https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/cs) přístupnosti --- ## MAAP principy 1. Veškeré prvky aplikace musejí být popsány dle jejich významu, kromě ryze designových prvků. 2. Ovládací prvky aplikace musejí mít vždy jasnou svoji funkci. 3. Aplikace musí být ovladatelná standardními metodami. 4. Aplikace musí být plně funkční i s asistivními technologiemi a odečítači obrazovky. 5. Informace a objekty v aplikaci musejí být vždy dobře čitelné a designované s ohledem na přístupnost a univerzalitu. 6. Aplikace musí být ovladatelná klávesnicí či obdobnými hardwarovými prostředky. 7. Aplikace se musí chovat předvídatelně. 8. Aplikace nesmí měnit sdělované informace a obsah bez vědomí uživatele. 9. U funkcí aplikace, jež nelze udělat přístupnými, to musí být uživateli sděleno. 10. Jakýkoliv reklamní obsah v aplikaci nesmí omezovat přístupnost a použitelnost aplikace. --- ## Kde všude u appky řešit přístupnost? Není to jen o aplikaci. V rámci aplikací je nutno zajistit: - Přístupnost samotné aplikace - Přístupnost jejího obsahu - Přístupnost kanálu pro získání a správu aplikace - Přístupnou dokumentaci a nápovědu - Přístupné informace o aktualizacích a změnách v aplikaci --- --- ## Kde se dozvědět víc? - [Mobilní přístupnost](https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/mobile/cs) z W3C - [MAAP principy](http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/pristupnost/maap) Pro každou platformu jsou guidelines I frameworky mají svoji dokumentaci k accessibilitě aplikací --- ---