Přejít na obsah Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Učební texty

Připravujeme sérii učebních textů jako otevřené aktualizované podklady nejen pro profesionální výuku eGovernmentu, ale pro jakékoliv tématické vzdělávání.

Níže uvedené dokumenty jednotlivých učebních textů jsou postupně doplňovány a aktualizovány o aktuální informace a poznatky. Využívají se při výuce, ale lze je použít třeba i při sestavování učebnic, kurzů vzdělávání a nebo do populárně-odborných článků.

Tyto dokumenty jsou vytvářeny pod otevřenou licencí na GITu a může je rozvíjet kdokoliv, nicméně je zde silná odborná redakce. Originální soubory ve formátu MarkDown jsou k dispozici na adrese https://github.com/egdilna/egovedu/ucebni-texty


Obsah


Copyright © 2022-2023 EGdílna